Obsługa księgowa firm – pełen zakres usług – szczecin

Niezależnie od tego, jak dużą prowadzisz firmę i jaka jest specyfika jej działalności, jesteś zobowiązany prawnie do prowadzenia rozliczeń finansowych i podatkowych zgodnie z przepisami. Niestety są one bardzo skomplikowane, a ponadto podlegają częstym zmianom. Jeśli chcesz, by księgowość firmy była prowadzona w pełni legalnie i zgodnie z wytycznymi, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura księgowego. Szczególne korzystnym wyborem jest zlecenie usługi obsługi księgowej wraz z doradztwem podatkowym. Dzięki temu zyskujesz pewność, że działasz zgodnie z prawem, a wszelkie kwestie finansowe firmy są pod rzetelną opieką.

Jeśli szukasz biura zapewniającego kompleksową obsługę księgową, obsługę płacową jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zespół naszej firmy tworzą specjaliści w dziedzinie księgowości, kadr, płac i podatków. Działamy już od wielu lat, oferując przedsiębiorcom kompleksowy zakres usług, które pomagają im w sprawnym prowadzeniu biznesu. Zachęcamy do skorzystania z nich, niezależnie od tego, gdzie mieści się siedziba Twojego przedsiębiorstwa, ponieważ pracujemy również w formie zdalnej. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty.

obliczane wydatki

Prowadzenie pełnej księgowości dla firm

Zatrudnieni u nas specjaliści zajmują się między innymi prowadzeniem pełnej księgowości dla firm ze Szczecina i okolic. Coraz częściej podejmujemy również współpracę on-line, co sprawia, że możemy pomóc prowadzić Twój biznes znajdujący się w dowolnym miejscu w Polsce. W ramach współpracy z klientami oferujemy usługę prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest dokumentem rejestrującym wszystkie przychody i koszty poniesione przez firmę w danym roku podatkowym. Dzięki temu dokumentowi przedsiębiorcy mają kontrolę nad swoją sytuacją finansową, a także możliwość skorzystania z preferencji podatkowych, np. odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wykonujemy działania zawiązane z:

 • rejestrowaniem przychodów i kosztów zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
 • sporządzaniem miesięcznych deklaracji podatkowych VAT i CIT,
 • przygotowaniem rocznych deklaracji podatkowych PIT i CIT,
 • sporządzaniem ewidencji VAT,
 • kontrolą poprawności rozliczania podatków.

 

Sporządzanie bilansów rocznych i rachunków zysków i strat

W ramach prowadzenia księgowości klienta przygotowujemy bilanse roczne.

Bilans to podstawowy dokument rachunkowości, który przedstawia sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa na koniec okresu rozliczeniowego. Składa się on z dwóch części:

 • aktywów (wszystkie środki trwałe i obrotowe należące do firmy)
 • pasywów (wszystkie zobowiązania, w tym kapitał własny i obce).

Bilans umożliwia dokładną analizę sytuacji finansowej firmy i ocenę jej kondycji.

Rachunek zysków i strat to drugi podstawowy dokument rachunkowości, który przedstawia wynik finansowy przedsiębiorstwa w danym okresie. Dokument ten składa się z wartości przychodów oraz kosztów i umożliwia dokładną analizę liczb w danym okresie i jaką wartość zysku lub straty wygenerowała firma.

 

Analizy i prognozy finansowe

Analizy i prognozy finansowe to kluczowe narzędzia, które pozwalają przedsiębiorcom na dokładną ocenę sytuacji finansowej swojego biznesu i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących dalszego rozwoju. W naszej firmie, na życzenie klienta, chętnie przygotujemy taką analizę, a na jej podstawie przedstawimy prognozę finansową na nadchodzący okres.

Analizy finansowe polegają na dokładnym badaniu i interpretacji informacji finansowych przedsiębiorstwa, takich jak rachunki zysków i strat, bilanse, wskaźniki finansowe, przepływy pieniężne itp. Dzięki analizie finansowej można ocenić sytuację przedsiębiorstwa i dokonać porównania z innymi podmiotami na rynku. Analizy pozwalają także na identyfikację mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz podejmowanie działań, które pozwolą na zwiększenie rentowności i efektywności biznesu.

Prognozy finansowe to kolejne narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcom przewidywanie przyszłych wyników finansowych swojego biznesu. Na podstawie danych historycznych, trendów rynkowych, prognozy sprzedaży i innych czynników nasi specjaliści księgowi są w stanie sporządzić prognozy, które pozwalają przedsiębiorcom na dokładne planowanie przyszłych działań biznesowych, takich jak inwestycje, podwyżki wynagrodzeń czy też zmiany w strategii sprzedażowej.

 

Rachunkowość dla firm i spółek

W naszym biurze prowadzimy działania mające na celu prowadzenie kompleksowej rachunkowości dla firm ze Szczecina. Nasi klienci prowadzą różnego rodzaju spółki:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjne,
 • komandytowe,
 • komandytowo-akcyjne,
 • cywilne,
 • jawne.

Dokładamy wszelkich starań, by wykonywane dla nich usługi z dziedziny rachunkowości były jak najbardziej dopasowane do specyfiki prowadzonego biznesu.

 

Czym różni się rachunkowość firmy od rachunkowości spółki?

Rachunkowość firmy i rachunkowość spółki różnią się głównie ze względu na rodzaj i strukturę organizacyjną tych podmiotów. Podstawowa rachunkowość firmy dotyczy zwykle jednoosobowej działalności gospodarczej lub mikroprzedsiębiorstwa, w których właściciel jest jednocześnie jedynym zarządcą. Prowadzenie spraw tych podmiotów skupia się na gromadzeniu i analizowaniu informacji finansowych związanych z działalnością firmy, w tym dochodami, wydatkami, kosztami, przychodami i stratami. Celem rachunkowości w tym wypadku jest dostarczenie właścicielowi firmy informacji na temat finansów i wyników jej działalności.

Rachunkowość spółki dotyczy podmiotów gospodarczych, w których co najmniej dwóch przedsiębiorców łączy się w celu prowadzenia wspólnej działalności. Spółka może przyjmować różne formy prawne, takie jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa itp. W rachunkowości spółki ważnym aspektem jest oddzielenie majątku i wyników finansowych spółki od majątku i wyników finansowych jej właścicieli. Rachunkowość spółki skupia się także na dokumentowaniu i analizowaniu operacji między nią a jej udziałowcami, a także na sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa.

 

Rachunkowość a prawo spółek handlowych

Rachunkowość spółki handlowej musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółek handlowych. Rachunkowość takiego podmiotu gospodarczego musi być prowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz polskim Kodeksem Spółek Handlowych. Przykładowo, przepisy prawne nakładają na spółki obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentowania operacji finansowych oraz prowadzenia ewidencji podatkowej. Prawo spółek handlowych reguluje zasady funkcjonowania spółek, w tym ich strukturę, zasady zarządzania, podział zysków i strat, a także wymogi dotyczące dokumentowania operacji finansowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Przepisy prawne nakładają na spółki obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, które służą do rejestrowania operacji gospodarczych, a także do przygotowywania sprawozdań finansowych.

 

Prowadzenie rachunkowości spółki handlowej

Nasza firma zatrudnia doświadczonych księgowych, którzy mają wiedzę i umiejętności potrzebne do kompleksowej obsługi Państwa działalności. Oferujemy prowadzenie rachunkowości spółki handlowej oraz profesjonalne doradztwo związane z przepisami prawa w tej materii. Gwarantujemy wysoką jakość usług, rzetelność, poufność oraz terminowe wykonanie zadań, które nam Państwo powierzycie.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania i przyczyni się do skutecznej i efektywnej obsługi Państwa firmy.