Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Jednym ze bardziej rozpowszechnionych sposobów prowadzenia ewidencji przychodu jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR. Wszystkiego, co warto o niej wiedzieć dowiesz się, czytując nasz wpis.

 

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów jest jednym ze sposobów ewidencjonowania przychodu, polecanym zwłaszcza małym podatnikom, rozliczającym się na zasadach ogólnych lub liniowo, zarówno w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki jawnej, cywilnej oraz partnerskiej. W księdze ująć należy przychody oraz koszty, ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakłada się ją wraz z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie papierowej lub elektronicznej. Do obsługi elektronicznej księgi przychodów i rozchodów służą specjalne programy dokonujące obliczeń i gromadzące dokumenty. Na podstawie informacji zawartej w KPiR dokonuje się wyliczenia zobowiązania podatkowego.

 

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Istnieje kilka zasad, którymi należy się kierować podczas prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Są nimi przede wszystkim:

  • rzetelność,
  • jasność,
  • przejrzystość.

Każdy przychód należy zaksięgować w KPiR z chwilą jego poniesienia i dołączyć odpowiednie dokumenty. Ponadto księga podzielona jest na siedemnaście odpowiednio ponumerowanych i opisanych kolumn, którym odpowiadają konkretne przychody i wydatki, sumowane pod koniec miesiąca. Co więcej, księga przychodów oraz rozchodów jest również miejscem, w którym powinno odnotowywać się także ponoszone koszty, takie jak pensje pracowników, opłaty za media, zakup materiałów czy koszty szkoleń pracowniczych oraz remanentów.

Ze względu na fakt, iż prowadzenie księgi przychodów i rozchodów nie należy do najłatwiejszych zadań, warto by zajął się nimi nasz księgowy, aby uniknąć problemów z fiskusem.