Kto jest zobowiązany do prowadzenia kpir?

Księga przychodów i rozchodów, w skrócie KPiR, to dokument, w którym ujmuje się przychody oraz koszty, związane z działalnością gospodarczą, otrzymane lub poniesione w okresie jej prowadzenia. Zgromadzone informacje służą między innymi do kontrolowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz do wyliczania zobowiązania podatkowego. Sprawdź, kto jest zobligowany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oraz jakie są zasady ewidencjonowania danych.

 

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów, czyli KPiR powinny prowadzić podmioty gospodarcze, rozliczające się na zasadach ogólnych lub liniowo. Wymóg ten dotyczy zarówno jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółki jawnej, cywilnej oraz partnerskiej.

KPiR zakłada się z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w formie papierowej lub wygodniejszej, elektronicznej. Programy komputerowe automatycznie bowiem dokonują niezbędnych obliczeń oraz archiwizują faktury i dokumenty.

 

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Istnieje kilka zasad, którymi powinien kierować się podatnik, prowadząc Księgę Przychodów i Rozchodów. Przede wszystkim należy zachowywać jasność oraz przejrzystość, a także prowadzić ewidencję w sposób rzetelny. Każdy przychód oraz koszt musi zostać odnotowany w księdze z chwilą jego poniesienia na podstawie konkretnych dokumentów i wpisany do właściwej tabelki w księdze.

Co więcej, w KpiR muszą znaleźć się nie tylko przychody firmy, lecz również ponoszone koszty, takie jak między innymi:

  • pensje pracowników,
  • opłaty za prąd i Internet,
  • zakup materiałów,
  • koszty szkoleń pracowniczych.

W księdze przychodów i kosztów odnotowuje się również wartość remanentów, przeprowadzanych na koniec oraz na początek roku.

Trzecia ważna zasada dotyczy struktury księgi przychodów i rozchodów, która musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. Zgodnie z obowiązującym prawem w KPiR powinno znaleźć się siedemnaście odpowiednio ponumerowanych kolumn z opisem. Aby mieć pewność, że prowadzisz księgę przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ujmując w niej wszystkie wymagane transakcje, rozchody i przychody, zleć to zadanie pracownikom naszego biura podatkowego. Poprowadzimy twoją KPiR w sposób rzetelny i staranny, zdejmując z ciebie obowiązek żmudnego wyliczania podatkowych należności.