Biuro księgowo-rachunkowe „Omnibus” – zakres usług

Nasza kancelaria w Szczecinie oferuje usługi w zakresie:

Obsługi księgowej podmiotów gospodarczych

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów do celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • sporządzanie ewidencji do celów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Obsługi kadrowo-płacowej oraz ZUS

Pomagamy sprawnie zarządzać kadrami, wspomagamy pracodawców wiedzą z zakresu przepisów prawa pracy.

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych,
 • konsultacje i porady z zakresu prawa pracy,
 • naliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych,
 • zgłaszanie i wyrejestrowanie działalności z ZUS
 • kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS,
 • pomoc w zakresie zadłużenia.

Doradztwa podatkowego

Zapewniamy doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatku od spadków i darowizn.

 • porady, opinie, wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • udział w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe.

Doradztwa ekonomicznego w zakresie działalności przedsiębiorstwa

Oprócz stałej obsługi firm, oferujemy pomoc w zakresie:

 • zakładania firmy/likwidacja działalności,
 • opracowania sprawozdań finansowych
 • sporządzania wniosków kredytowych
 • sporządzania sprawozdań statystycznych, dla Narodowego Banku Polskiego,
 • sporządzania sprawozdań do celów rachunkowości zarządczej,
 • sporządzania opinii z zakresu rachunkowości

Księgowanie zdalne – nowoczesne rozwiązanie dla naszych Klientów

Wymagającym i zaawansowanym technologiczne Klientom proponujemy zdalną obsługę księgową poprzez Internet, z wykorzystaniem platformy RDS firmy Microsoft. Dzięki temu rozwiązaniu zapisy księgowe wykonywane są w systemie zainstalowanym na serwerze w siedzibie Klienta. Jest to ważna informacja dla tych firm, które odrzucają pomysł outsourcingu usług księgowych tylko ze względu na umiejscowienie i bezpieczeństwo swoich danych standardowo znajdujących się w siedzibie biura rachunkowego.
Polecamy szczególnie to rozwiązanie firmom zagranicznym, które zobowiązane są raportować swoją działalność w formie elektronicznej w rodzimym języku lub/i eksportować dane do centralnego systemu księgowego.
Rozwiązania zdalnej obsługi księgowej realizujemy w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny ERTA, szczecińskiej firmy TriSoft Sp. z o.o. (informacje o systemie na www.trisoft.com.pl).
Sprawujemy nadzór nad właściwym wdrożeniem systemu  ZSI ERTA  pod kątem zasad księgowości bilansowej i podatkowej.

Uwolnij się od zawiłości polskiego systemu podatkowego już dziś. Zaufaj Kancelarii Doradztwa Podatkowego OMNIBUS ze Szczecina i prowadź Swój Biznes bez zbędnych formalności.
Nasza oferta oparta jest o specjalistyczną obsługę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik księgowości, zdalne księgowanie na systemach klienta: ERTA, MAX Biznes oraz CDN Optima i wiedzę znakomitych specjalistów z dziedziny prawa podatkowego.